خـــدا ڪ ــند دیـــوانہ نـــشود

مـــــردے ڪہ تــ ـــمامِ دیــــشب خــ ـــوابت را دیـــ ـــده است

،وبـــ ـــعد از طـــــلوعِ آفتـــ ــاب،هــــر چـــہ ایــــن پیــ ــام هـــاے لـــعنتی را بــ ــالا و پایـــین میــڪند،

خـــبرے از صـ ــبح بــہ خیــ ــرت نیـــست

خـــ‌دا ڪـــند دیــــوانہ نشـــــود منبع : ◦•●◉♔✿ محبت ✿♔◉●•◦مرد
برچسب ها :